::: ostatnia aktualizacja: 09-01-2009 20:55 ::: dziś jest :::

POETA - Słowniki

Poeta umożliwia wykorzystanie stworzonych przez użytkownika plików z własnym zestawem słów, z jakich program będzie tworzył wiersze. Podczas instalacji Poeta zostaje skojarzony z typem PDM (Poeta Dictionary Module), czyli plikami słownika. Od tej pory otwarcie takiego pliku spowoduje uruchomienie Poety i załadowania zapisanych w nim wyrazów.

Dokumentacja opisująca, w jaki sposób tworzy się pliki słownika, jest dostarczana razem z każdą wersją Poety. Ponieważ jednak budowa plików PDM jest skomplikowana, do ich tworzenia najlepiej użyć DictMakera - narzędzia instalowanego wraz z Poetą (w niektórych pakietach instalacyjnych). Więcej szczegółów na jego temat można znaleźć obok.

Na Derbeth Site wydzielone jest miejsce, w którym każdy może zamieścić stworzony przez siebie plik słownika oraz ściągnąć pliki napisane przez inne osoby. Jest to częśc działu Download, do której można dostać się klikając na Ściągnij w menu obok. Propozycje należy wysyłać w załączniku na poniższy e-mail (wyłącznie niespakowane pliki PDM). Jednocześnie autor programu zastrzega sobie całkowitą swobodę w doborze publikowanych słowników oraz prawo do niezwracania niezamówionych materiałów. Pliki słownika o rażąco niskim poziomie, epatujace wulgaryzmami lub przekazujące treści stojące w konflikcie z prawem będą bezwzględnie odrzucane. Przy każdym zamieszczonym pliku znajdzie się czytelna informacja o tym, kto jest jego autorem.

Jeśli nie chce wam się pisać plików słownika - możecie po prostu przesłac do mnie zestaw słów, z którego ja ułożę plik PDM. Mile widziane będą też wszelkie rozszerzenia do istniejących już słowników.

Styl strony

Buttony

Opera
Copyright 2002-2009 by Derbeth. Wszelkie prawa zastrzeżone.