::: ostatnia aktualizacja: 11-01-2009 21:25 ::: dziś jest :::

WYKRESY - Historia rozwoju

Co nowego w wersji 3.1.1:
11.01.2009

72. Usunięcie błędnego obliczania pochodnej z pierwiastka w pewnych okolicznościach.

Co nowego w wersji 3.1.0.35:
13.01.2007

71. Poprawki w funkcji arcus cosinus.

Co nowego w wersji 3.1.0.34:
13.01.2007

68. Zwiększenie maksymalnej ilości funkcji z 5 do 10
69. Poprawienie błędu przy odczytywaniu pozycji myszy
70. Dodanie możliwości rysowania jednostki na osi OX co pi/2

Co nowego w wersji 3.0.0.27:
11.12.2004

67. Usunięcie błędu przy cotangensie z szablonu

Co nowego w wersji 3.0.0.26:
18.11.2004

63. Usunięty błąd przy numerowaniu osi
64. Lepsza obsługa zapisywania opcji
65. Zmieniony algorytm powiększania wykresu
66. Przy pierwszym uruchomieniu pokazuje się okno pomocy

Co nowego w wersji 3.0.0.25:
16.09.2004

53. Możliwość wpisywania własnego wzoru funkcji
54. Scroll od teraz powiększa zamiast przesuwać, można przesuwać ekran myszą
55. Legenda jest odświerzana tylko wtedy, gdy jest to potrzebne - płynniejsze rysowanie wykresów
56. Program zapisuje opcje przy wychodzeniu 57. Zapisywanie w pliku wyników obliczeń i łatwe kopiowanie z komórek tabelki
58. Poprawki błędów (m.in. pochodna pierwiastka, sprawdzanie poprawności zakresu)
59. Dodana opcja menu Zgłoś błąd
60. Przepisanie od nowa prawie połowy kodu programu - może zaowocować łatwiejszą rozszerzalnością, szybszym działaniem i nowymi błędami ;-)
61. Uzupełnienie pomocy i zmniejszenie jej rozmiaru
62. Optymalizacja funkcji trygonometrycznych

Co nowego w wersji 2.9.2.23:
24.01.2004

51. Rozszerzenie ekranu rysowania funkcji na całe okno programu, przeniesienie położenia myszy i skali na pasek statusu a legendy na pływające okienko dialogowe
52. Możliwość wywołania pomocy z poziomu okienka dialogowego

Co nowego w wersji 2.9.1.22:
18.06.2003

47. Zmiany w algorytmie znajdowania miejsc zerowych, ekstremów itp.
48. Możliwość zmiany rozmiaru okna
49. Usunięcie błędu - program zawieszał się przy wpisaniu pustego pola we współczynnikach funkcji
50. 4 nowe funkcje - hiperboliczny sinus, cosinus, tangens i cotangens

Co nowego w wersji 2.9.0.21:
09.05.2003

43. Poprawienie domyślnych ustawień w oknie Opcje
44. Dodawanie prostej pod kątem do dowolnego wykresu
45. Obliczanie kąta przecięcia wykresów
46. Zmniejszenie rozmiaru programu

Co nowego w wersji 2.9.0.20:
27.02.2003

30. Ulepszone drag and drop
31. Można już maksymalizować okno - uruchamia się w stanie normalnym
32. Usunięcie błędów w obliczaniu pozycji myszy
33. Usunięcie błędu przy wybieraniu przycisku Anuluj
34. Usunięcie błędu w obliczaniu pochodnej logarytmów, małe korekty innych funkcji
35. Program rysuje 5 nowych wykresów: arcus secans, arcus cosecans, linia pionowa, okrąg i elipsa
36. Zwiększenie możliwości przesuwania ekranu, szybsze poruszanie się i inteligentne przybliżanie (ekran nie ucieka jak wcześniej)
37. Dodanie kontrolki pokazującej błędy w module obliczeń
38. Zmiana wyglądu menu, zupełnie nowe okno opcji
39. Wybór trzech skali powiększenia przy drukowaniu
40. Dorobienie strzałek do osi współrzędnych, konfigurowalne wyświetlanie kresek i numeracji
41. Program domyślnie ma włączoną opcję rysowania ciągłego - teraz ulepszoną
42. Powstała lista mailingowa pozwalająca na otrzymywanie wieści o aktualizacjach

Co nowego w wersji 2.8.0.19:
19.01.2003

26. Korekcja błędów przy wzorze funkcji wielomianowej i kasowaniu funkcji
27. Możliwość dodawania stycznych do istniejących wykresów
28. Moduł do obliczeń
29. Zwiększenie maksymalnej liczby wykresów do 5

Co nowego w wersji 2.8.0.18:

22. Nowa, bardziej precyzyjna Umowa Licencyjna
23. Ładniejsze szablony funkcji
24. Korekta sposobu wyświetlania liczb we wzorach funkcji, które stały się przez to bardziej przejrzyste
25. Podłączenie pomocy

Co nowego w wersji 2.8.0.17:

15. Drobna korekta funkcji wykładniczej
16. Nowa struktura funkcji, przez co możliwe stało się definiowanie różnych wzorów funkcji w obrębie dziedziny i zawężanie dziedziny
17. Zmiana sposobu dodania funkcji
18. Ikony na przyciskach i w menu
19. Obsługa kółka na myszy (na razie tylko w pionie)
20. Ulepszony drag-and-drop i korekta
21. Wzrost objętości programu:-(

Co nowego w wersji 2.7.4.15:

10. Zmiana sposobu drukowania
11. Rozdzielenie grubości siatki i osi współrzędnych.
12. Poprawienie błędów przy obliczaniu wartości funkcji i usunięcie zbędnych modułów, przez co zmniejszył się plik wykonywalny
13. W oknie Opcje wykresu pojawiła się nowość - rysowanie ciągłego wykresu (lepiej nie stosować dla funkcji nieciągłych - pojawiają się przekłamania)
14. Aktualizacja okna O programie

Co nowego w wersji 2.7.3.14:

9. Ułatwienie posługiwania się liczbami pi i e przez możliwość ich przeciągania i upuszczania na pola ze współczynnikami funkcji

Wersja 2.7.2.12:

1. Wyświetlenie do czterech wykresów
2. Tworzenie funkcji złożonych i pochodnych
3. Zapisywanie wykresów w formacie BMP lub kopiowanie ich do Schowka
4. Drukowanie wykresów
5. Zmiana skali wykresu od 1:1 do 500:1
6. 32-stopniowe wygładzanie (antyaliasing) wykresów
7. Możliwość daleko idącej modyfikacji wyglądu programu: koloru wykresów, osi i tła oraz ich grubości
8. Odczytywanie miejsc zerowych i punktów przecięcia przez nakierowanie myszy na dany punkt

Styl strony

Buttony

Opera Wikipedia
Copyright 2002-2009 by Derbeth. Wszelkie prawa zastrzeżone.